Smluvní podmínky s informacemi o zákaznících


Obsah


 1. Rozsah
 2. závěr
 3. Právo na odstoupení
 4. Ceny a podmínky platby
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Uplatňování dárkových poukazů
 9. Platné právo
 10. Alternativní řešení sporů


1) Rozsah1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Wolfgang Mohr, jednající v rámci „Mora-Racing“ (dále jen „prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s Prodávající s ohledem na zboží zobrazené prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.1.2 Tyto podmínky se přiměřeně vztahují na smlouvy o dodání poukázek, pokud není výslovně stanoveno jinak.1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto podmínek je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.
2) uzavření smlouvy2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a provedení procesu elektronické objednávky zákazník odešle právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. Zákazník může nabídku zaslat prodejci také telefonicky, e-mailem, poštou nebo online kontaktním formulářem.2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů, • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), v tomto případě je přijetí potvrzení objednávky u zákazníka závazné, nebo
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, v tomto případě je rozhodující přístup zboží k zákazníkovi, nebo
 • tím, že požádá zákazníka o zaplacení po předložení objednávky.


Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po datu, kdy je zákazníkovi odeslána nabídka, a končí pátým dnem po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.2.4 Pokud je zvolena platební metoda „PayPal Express“, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), s výhradou PayPal - Podmínky použití, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - za podmínek pro platby bez účtu PayPal, lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník během procesu online objednávání zvolí jako platební metodu „PayPal Express“, vystaví platební příkaz pro PayPal také kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. V takovém případě prodejce již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zahájí proces platby, kliknutím na tlačítko, které dokončí proces objednávky.2.5 Při odesílání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího prodejce uloží text smlouvy po uzavření smlouvy a odešle jej zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky zákazníkem. K dalšímu poskytnutí textu smlouvy ze strany prodávajícího nedochází. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje objednávky archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem poskytnutím příslušných přihlašovacích údajů.2.6 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodejce může zákazník identifikovat možné vstupní chyby pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své položky opravit v rámci procesu elektronického objednávání pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.2.8 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, byla správná, aby mohly být e-maily zaslané prodejcem přijímány na této adrese. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodejcem nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.
3) Právo na odstoupení od smlouvy3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.3.2 Další informace o právu na odstoupení najdete v storno podmínkách prodejce.4) Ceny a podmínky platby4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Veškeré další náklady na dopravu a dopravu, které mohou vzniknout, jsou specifikovány samostatně v popisu příslušného produktu.4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou vzniknout dodatečné náklady, za které prodejce nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz prostřednictvím úvěrových institucí (např. Poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla nebo daně (např. Cla). Tyto náklady mohou také vzniknout v souvislosti s převodem finančních prostředků, pokud není dodávka provedena do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.4.5 Při platbě prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal je platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v rámci PayPal - Podmínky použití, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - za podmínek pro platby bez účtu PayPal, lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 Pokud je zvolen způsob platby „Kredit PayPal“ (platba ve splátkách přes PayPal), přiřadí prodejce svůj nárok na platbu na PayPal. Před přijetím prohlášení prodávajícího o přiřazení provede PayPal kreditní kontrolu pomocí poskytnutých údajů o zákazníkovi. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi platební metodu „PayPal Credit“ v případě negativního výsledku testu. Pokud je PayPal povolen způsob platby „Kredit PayPal“, musí zákazník zaplatit částku faktury společnosti PayPal podle podmínek stanovených prodejcem, které mu byly sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. V tomto případě může platit společnosti PayPal pouze s účinkem oddlužení. I v případě postoupení pohledávky však zůstává prodejce odpovědný za obecné dotazy zákazníků, např. B. na zboží, dodací lhůtě, odeslání, vrácení, stížnosti, prohlášení o zrušení a odeslání nebo dobropisy.4.7 Pokud zvolíte některou z platebních metod nabízených platební službou „Shopify Payments“, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Pro zpracování plateb může Stripe využívat další platební služby, na které se mohou vztahovat zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován samostatně. Další informace o „Shopify Payments“ jsou k dispozici na internetu na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 Pokud je vybrána platební metoda „Faktura PayPal“, prodejce přiřadí svůj požadavek na platbu na PayPal. Před přijetím prohlášení prodávajícího o přiřazení provede PayPal kreditní kontrolu pomocí poskytnutých údajů o zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi platební metodu „faktura PayPal“ v případě negativního výsledku testu. Pokud společnost PayPal povoluje způsob platby „Faktura PayPal“, musí zákazník zaplatit částku faktury společnosti PayPal do 30 dnů od převzetí zboží, pokud společnost PayPal nestanovila jiný platební termín. V tomto případě může platit společnosti PayPal pouze s účinkem oddlužení. I v případě postoupení pohledávky však zůstává prodejce odpovědný za obecné dotazy zákazníků, např. B. na zboží, dodací lhůtě, odeslání, vrácení, stížnosti, prohlášení o zrušení a odeslání nebo dobropisy. Kromě toho platí Všeobecné podmínky použití pro nákup na účet od PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 Pokud je zvolena platební metoda „PayPal inkaso“, bude PayPal po vystavení pověření SEPA inkasa inkasovat částku faktury z bankovního účtu zákazníka, nejdříve však do uplynutí lhůty pro předběžné informace jménem prodávajícího. Předběžné oznámení je jakákoli komunikace (např. Faktura, politika, smlouva) se zákazníkem, která oznamuje debet prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud inkaso není vyplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu poskytnutí nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník proti inkasu vznese námitku, ačkoli k tomu není oprávněn, musí nést náklady, které mu příslušná banka nese, pokud je za to odpovědný .
5) Dodací a dodací podmínky5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodejce.5.2 Zboží, které je dodáváno spedicí, je dodáváno „zdarma curbside“, tj. Až po veřejný curbside nejblíže adrese dodání, pokud není uvedeno jinak v informacích o přepravě v internetovém obchodě prodávajícího a pokud není dohodnuto jinak.5.3 Pokud dodání zboží selže z důvodů, za které je zákazník odpovědný, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu. To neplatí, pokud jde o náklady na dopravu, pokud zákazník účinně využije své právo na odstoupení. Pokud jde o náklady na vrácení, platí-li zákazník účinně své právo na zrušení, použijí se ustanovení uvedená ve Storno podmínkách prodávajícího.5.4 V případě vlastního vyzvednutí prodejce nejprve informuje zákazníka e-mailem, že zboží, které si objednal, je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu si zákazník může po konzultaci s prodejcem vyzvednout zboží v sídle prodávajícího. V takovém případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.5.5 Poukazy jsou zákazníkovi poskytovány následovně: • stažením
 • E-mail
 • poštou6) zachování vlastnictvíPokud prodávající předem, vyhrazuje si právo na vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.


7) Odpovědnost za vady (záruka)


7.1 Pokud je zakoupená věc vadná, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.


7.2 Zákazník je vyzván k reklamaci doručovatele na dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě a o tom informovat prodejce. Pokud zákazník nedodrží, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.
8) Uplatňování dárkových poukazů8.1 Poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „dárkové poukazy“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, pokud není v poukazu uvedeno jinak.8.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatek dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku po roce, ve kterém byl poukaz zakoupen. Zbývající kredit bude zákazníkovi připsán do data expirace.8.3 Dárkové poukazy je možné uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následná fakturace není možná.8.4 U každé objednávky lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.8.5 Dárkové poukazy lze použít pouze na nákup zboží, nikoli na nákup dalších dárkových poukazů.8.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze k vyrovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodejcem.8.7 Zůstatek dárkového poukazu není vyplácen v hotovosti ani úroky.8.8 Dárkový poukaz je přenosný. Prodejce může s vybíjením platit příslušnému majiteli, který uplatní dárkový poukaz v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud má prodejce znalosti nebo hrubou nedbalost neznalosti o neautorizaci, právní nezpůsobilosti nebo nedostatečné autorizaci příslušného vlastníka.9) Použitelné právoPrávo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.
10) Alternativní řešení sporů10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odrTato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line nákupů nebo smluv o poskytování služeb týkajících se spotřebitele.10.2 Prodávající není ani povinen, ani ochoten účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.